COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT

COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT

COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT

COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT

COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT
COBRA - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT
Tiếng việt English

Sản phẩm

Sản phẩm

COBRA

Giá Liên hệ
Lượt xem 551

Phù hợp cho nhiều quá trình trong ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm và bán dẫn.

Atex chứng nhận, kiểm soát nhiệt độ, tần số, lưu lượng và áp suất vi phân có thể được điều chỉnh hệ thống thông qua mô-đun cho phép thích ứng tối ưu hóa.

Chi tiết
Thông số kỹ thuật

70-800 m3/h (50 Hz)

84-960 m3/h (60 Hz)

0,05 mbar

backtop