CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH

CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH

CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH

CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH

CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH
CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH
Tiếng việt English

CHI TIẾT CÁCH TÍNH TIÊU LƯU LƯỢNG CHO PHÒNG SẠCH

Cách tính lọc cho phòng sạch:

Lưu lương gió sạch cần cho hệ thống 
• Q=V x AC trong đó 
• Q: lưu lượng không khí sạch cho hệ thống (m3/h)
• A/C: (Air change) số lần thay đổi không khí/giờ 
• V: (Volume) thể tích phòng sạch 
Tại mỗi lọc đều có ghi lưu lượng (công suất) lọc.
Như vậy số lượng lọc cần dùng = Q/ lưu lượng lọc.
Ví dụ: 
Ta có phòng sạch = W x D x H = 4 x 4 x 3 = 48 m3
– Số lần thay đổi thee yêu cầu là 25 lần/giờ 
– Lưu lượng cần lọc trong 1 giờ là = 48 x 25= 1200m3/h (Lưu lượng lọc cần chọn phải lớn hơn 1200m3/h)
Kích thước theo standard lọc thô và thứ cấp là:
– 287 x 592 x độ dày =1700 m3/h, loại 490 x 592 x độ dày = 2800, loại 592 x 592 x độ dày = 3400m3/h.
– Vậy ta chọn 1 sơ cấp G4 kích thước 289 x 594 x 44mm và 1 lọc thứ cấp F8 kích thước 287 x 592 x 534mm.
– Chọn nếu cấp độ sạch là Class 100.000 tốc độ gió tại miệng ra yêu cầu 0.5m/s thì ta chọn lọc HEPA, H13 kích thước 610 x 1219 x 66mm , lưu lượng 1205m3/h hoặc hai lọc 610 x 610 x 66 lưu lượng 603m3/h )
Trong trường hợp không yêu cầu tốc độ gió thì ta chỉ chọn 1 HEPA 610 x610 x150, H13, lưu lượng 1305m3/h là được 

Công thức tính vận tốc gió:

V=Q/S.3600

Với Q là lưu lượng m3/h  - S là diện tích bề mặt m2

Công thức tính lưu lượng cần lưu thông:

Q=V.AC   

Với V là thể tích phòng

AC là số lần trao đổi khí

 

Bảng tính số lần trao đổi gió theo tiêu chuẩn Standard 209E

FS Cleanroom Class

ISO Equivalent Class

Air Change Rate

1

ISO 3

360-540

10

ISO 4

300-540

100

ISO 5

240-480

1000

ISO 6

150-240

10000

ISO 7

60-90

100000

ISO 8

5_48

Để được hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Viết bởi: Nguyễn Việt Hoàng
Cell: + 84 919383505

Tin tức khác

backtop