Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí

Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí

Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí

Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí

Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí
Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí
Tiếng việt English

Hướng dẫn xử lý và bảo trì lọc khí

1.Loại lọc tấm gấp nếp (Pleated Panels):

* Hướng dẫn này có giá trị cho các sản phẩm sau:

+ AeroPleat

+ M-Pleat

+ EcoPleat

+ CityPleat

Hình 1 Hình minh họa một số loại lọc tấm gấp nếp của Camfil

1.1 Hướng dẫn xử lý:

+ Nhẹ tay

+ Trong khi mở hàng lọc ra, nâng lọc ở vị trí khung lọc và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc

+ Không dự trữ lọc khi không đóng gói (thời gian lưu kho tối đa = 2 năm)

+ CityPleat: chứa lọc trong túi nhựa để tránh ô nhiễm

1.2 Hướng dẫn lắp đặt:

+ Lắp lọc đúng hướng gió theo chiều mũi tên

+ Lắp lọc với gấp nếp theo phương thẳng đứng

+ Sử dụng gasket để tránh rò rỉ

1.3 Bảo trì:

+ Không giặt rửa lọc bằng nước hay khí áp lực cao. Nó sẽ làm giảm hiệu suất giữ bụi và tăng chênh áp ban đầu của lọc

+ Trong thông gió thông thường, lọc là loại hàng hóa tiêu chuẩn sử dụng một lần

2. Loại lọc túi (Bag filter):

* Hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm sau:

- Hi-Flo

- Standard-Flo

- Basic-Flo

- Cam-Flo

- City-Flo

- Hi-Cap

Hình 2 Hình minh họa loại lọc túi của Camfil

2.1 Hướng dẫn bảo quản:

+ Bảo quản nơi khô ráo và tránh sương giá

2.2 Hướng dẫn xử lý:

+ Nhẹ tay khi mở thùng lọc ra

+ Vật liệu lọc là nhạy cảm và cần được xử lý cẩn thận

2.3 Hướng dẫn lắp đặt:

+ Mở đóng gói từ thùng: nhấc lọc theo khung và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc

+ Giữ lọc trong thùng ngay khi có thể để tránh bị phá hủy

+ Loại City-Flo được bảo quản trong túi nhựa và thùng (vật liệu lọc có tẩm carbon). Nó là quan trọng để lọc không tiếp xúc với ô nhiễm hoặc độ ẩm

+ Lắp đặt lọc với túi lọc theo phương thẳng đứng theo VDI 6022

+ Lắp đặt lọc cẩn thận và chăm sóc túi lọc không bị chạm vào các cạnh sắc và các chi tiết trong khung lắp hay AHU

+ Kiểm soát tất cả các túi đều hở và không dính kẹp với nhau

+ Lắp thêm gasket nếu cần thiết

+ Mặc quần áo/thiết bị an toàn khi thay thế lọc

2.4 Hướng dẫn bảo trì:

+ Không áp dụng (loại lọc này chỉ thay thế)

+ Không giặt rửa loại lọc này

3. Loại lọc Compact:

* Hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm sau:

- Opakfil

- EcoPleat

- CityCarb

- 30/30

- M-Peat

- Aeropleat

Hình 3 Hình minh họa loại lọc Compact của Camfil

3.1 Hướng dẫn bảo quản:

+ Bảo quản nơi khô ráo và tránh sương giá

3.2 Hướng dẫn xử lý:

+ Nhẹ tay khi mở thùng lọc ra

+ Vật liệu lọc là nhạy cảm và cần được xử lý cẩn thận

3.3 Hướng dẫn lắp đặt:

+ Mở đóng gói từ thùng: nhấc lọc theo khung và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc

+ Giữ lọc trong thùng ngay khi có thể để tránh bị phá hủy

+ Loại CityCarb được bảo quản trong túi nhựa và thùng (vật liệu lọc có tẩm carbon). Nó là quan trọng để lọc không tiếp xúc với ô nhiễm hoặc độ ẩm

+ Lắp đặt lọc cẩn thận

+ Lắp thêm gasket nếu cần thiết

+ Mặc quần áo/thiết bị an toàn khi thay thế lọc

3.4 Hướng dẫn bảo trì:

+ Không áp dụng (loại lọc này chỉ thay thế)

+ Không giặt rửa loại lọc này

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN, XỬ LÝ VÀ LẮP ĐẶT

1. Bảo quản:

+ Bảo quản lọc trong thùng carton ban đầu ở vị trí thẳng đứng và trên một bề mặt phẳng hoặc pallet

+ Bảo quản trong môi trường khô ráo

2. Bảo quản trong phòng sạch:

+ Lưu trữ ở vị trí thẳng đứng với nhãn hướng lên trên

+ Bảo vệ lọc tránh bị nghiêng

3. Xử lý và lắp đặt:

 

Tin tức khác

backtop